Duyuru

Çöküş
Henüz duyuru yok

GENTS Gentaş Genel Metal Sanayi Ve Ticaret hisse yorum haber analiz

Çöküş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • GENTS Gentaş Genel Metal Sanayi Ve Ticaret hisse yorum haber analiz

  gents hisse yorum ,gents hisse haber,gents hisse analiz,
  gents hisse beklenti,gents hisse bilanço,gents hisse tüyo,gents canlı borsa,gents hisse kar,gents hisse yorum 2013. • #2
  gents haftalık  1,30 üzeri kapanışlarda takip edilir
  Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

  "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

  Yorum Yap


  • #3
   Gentaş, ortağı Türk Nippon Sigorta ve %49,9 oranında hissedarı olduğu Masstaş Mudurnu’nun sermaye artırımlarına iştirak etme kararı aldığını bildirdi... Şirket, ortağı olan Türk Nippon Sigorta’nın 28,7 mn TL olan çıkarılmış sermayesini 10 mn TL artırarak 38,7 mn TL’ye yükseltme kararında payına düşen 2 bin TL, %49,9 oranında hissesine sahip olduğu Masstaş Mudurnu’nun ise 40 mn TL olan sermayesini %10 oranında artırarak 44 mn TL’ye yükseltmesi kararına 2 mn TL bedelinde iştirak edecek.
   kopyaladıklarım 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 104.,107. ve 115. Maddelerinde de belirtildiği üzere kesinlikte yatırım tavsiye niteliği taşımaz .

   Yorum Yap


   • #4
    GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
    30.04.2011 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

    GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ ve TİCARET A.Ş.'NİN 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/04/2011 günü saat 14:00'de WERZALİT ÜRÜNLERİ FABRİKASI TESİSLERİ - MENGEN/BOLU Adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bolu İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 06/04/2011 tarih ve 784 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Ahmet KÜÇÜKKARACA ve Metin BAKIRCIOĞLU gözetiminde yapılmıştır.
    Toplantı Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, T.TİCARET SİCİLİ GAZETESİ 'nin 08.04.2011 tarih ve 7790 sayılı nüshası ile, 08.04.2011 tarihli Dünya, 08.04.2011 tarihli Radikal, 08.04.2011 tarihli Bolu Gündem Gazetesinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde ilan edilmiştir.
    Hazirun listesinin tetkikinden, şirketin toplam 58.631.040,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1 kr nominal bedelli 5.863.104.000 adet hisseden 25.833.194,45 TL sermayeye tekabül eden 2.583.319.445 adet hisse asaleten, 18.127.087,99 TL'ye tekabül eden 1.812.708.799 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 43.960.282,44 TL'ye tekabül eden toplam 4.396.028.244 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, kanun ve ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KAHRAMAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
    1 - Açılış ve Saygı Duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu Toplantının açılmasına itiraz eden olmadı.
    2 -Verilen önerge doğrultusunda Divan Başkanlığına Aydın GÜNDEZ, Katip Üyeliğe Seyit Ahmet AYHAN, Oy Toplayıcılığa Ayhan YUNAK oybirliği ile seçilmiş olup Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak için Divan Heyetine oy birliği ile yetki verildi.
    3 - 2010 Yılı Faaliyet Raporu ve hesapları hakkında yönetim kurulu raporu okundu. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KAHRAMAN şirketin faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
    4 - Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri XI No:29 Sayılı tebliğleri gereği hazırlanan 31/12/2010 tarihli konsolide Bilanço ve gelir tabloları okundu.
    5 - Denetim Kurulu Üyesi Mahmut KUTLUCAN Denetim Kurulu Raporu ve Oluşum Bağımsız Dış Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin Bağımsız Dış Denetim Raporunu okudu.
    6 - 2010 yılı içinde sosyal yardım amacı ile yapılan 86.667,51 TL tutarındaki bağış ve yardımlar genel kurulun bilgisine sunuldu ve yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi.
    7 - Gündemin 3 - 4 - 5 - 6. maddelerinde okunan; Yönetim Kurulu Raporu, Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve 2010 yılı içerisinde yapılan Sosyal Yardım ve Bağışlar Genel Kurula okundu, müzakereye açıldı, söz alan Şeref ÖZDEMİR Genel Ülke Ekonomisinin şirket üzerindeki etkilerinin göz önünde bulundurulması dileğinde bulundu. Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet raporları ile Bağımsız Dış Denetim raporu, Bilanço kar ve zarar tablosu ayrı ayrı oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra ve kabul edildi.
    8 - Yönetim Kurulunun 11.04.2011 tarih ve 12 sayılı kararındaki teklifi okundu, teklif gereği:
    "Şirketimiz 2010 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi sonrası 9.664.281 TL SPK Kayıtlarında ise 14.771.604 TL net dönem karı elde etmiştir.Yasal kayıtlara göre 483.214,05 TL 1. tertip yedek akçe ayrılması sonrası yasal kayıtlarında 9.181.067 TL net dağıtılabilir dönem karına, SPK kayıtlarında ise 1.tertip yasal yedek akçenin tenzili ve 2010 yılında yapılan 86.667,51 TL lik bağışların ilave edilmesi ile 14.375.057 TL lik net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.
    Yönetim kurulu olarak 30.04.2011 tarihinde toplanacak 2010 yılı genel kuruluna SPK kayıtlarındaki net dağıtılabilir dönem karının : % 20 si oranında 2.875.011,49 TL 1.temettü,
    Ana sözleşme hükümlerine göre 57.066,89 TL yönetim kurulu temettüsü, 5.680.850,82 TL si 2. Temettü olarak ayrılıp kalandan 568.137,72 TL 2.tertip yasal yedek akçe ayrılması sonrası yasal kayıtlarda ayrılacak tutar kalmaması nedeni ile olağanüstü yedek ayrılmamasına, SPK kayıtlarında ise bakiye 5.107.323,03 TL nin olağanüstü yedek olarak ortaklık bünyesinde muhafaza edilmesine,
    Böylece ortaklarımıza (Ödenmiş sermayemizin % 14,59'u ve 1 TL lik nominal bedelli pay için brüt 0,145927 TL) tutarındaki temettünün 31.05.2011 tarihinde, tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir işyeri veya temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 14,59 nispetinde ve 1 TL lik nominal bedelli pay için 0,145927 TL Brüt = Net nakit temettü ödenmesi,
    Diğer hissedarlarımıza % 14,59 nispetinde ve 1 TL lik nominal bedelli pay için brüt 0,145927 TL, net 0,124038 TL nakit temettü ödenmesinin teklif edilmesine karar verilmiştir.
    Teklifimize ilişkin 2010 yılı kar dağıtım tablosu ektedir."
    şeklindeki yönetim kurulu teklifi okundu, teklifteki hali ile benimsenmesine oy birliği ile karar verildi.
    9 - Yönetim Kurulu tarafından önerilen; SPK'nın Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliği gereği 2011 yılı Mali Tablolarının bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda OLUŞUM Bağımsız Dış Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetim hizmetlerinin yapılmasına ve Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
    10 -Şirketin 2010 yılı için Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ' lerin toplam tutarı 1.290.069 TL, konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek tutarının da 28.603.600 TL olmak üzere toplam 29.893.669 TL lik teminat, rehin, ipoteğin bulunduğu ve 2010 yılı öz kaynaklarına oranının % 26 olduğu ifade edilip genel kurula bilgi verilmiştir.
    11 - T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 16.03.2011 tarih B.02.6.SPK.543-2986 sayılı yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 22 Mart 2011-1711 sayılı yazıları ile uygun görülen şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 60.000.000 TL den 120.000.000 TL na yükseltilmesi ile ilgili Ana sözleşmemizin Sermaye başlıklı 6.maddesi ve Maksat ve Mevzu başlıklı 3.maddesi L bendinin tadil tasarılarındaki yeni metin halleri ile kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
    12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği 2010 yılı içinde şirketin ilişkili taraflar ile yaptığı iş ve işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi verildi, açıklamada bulunuldu.
    13 -Yönetim Kurulunun 04.04.2011 tarihli kararı ile benimsenip kamuya açıklanan, şirket internet sitesinde ilan edilen ve çalışanlar ile paylaşılan şirket Etik kuralları okundu, açıklamada bulunuldu.
    14 - Denetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıllığına toplantı yerinde hazır bulunan ve 17290102338 T.C.Kimlik nolu Sazyolu Cad. Angora Evleri No:45 Beysukent - ANKARA adresinde ikamet eden Mahmut KUTLUCAN ve 36739814854 T.C.Kimlik nolu Angora Cad. Beysu Park Evleri 200/52 Çayyolu - ANKARA adresinde ikamet eden Mithat SELÇUK'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
    15 - Yönetim Kurulu üyelerine her üye için aylık net ; 5.000 TL , Denetim Kurulu Üyelerine her üye için aylık net ; 950 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
    16 - Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 334 - 335. maddeleri kapsamında faaliyet göstermeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
    17 - Dilek ve temennilerde, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KAHRAMAN yine şirketle ilgili bilgiler vererek katılanlara teşekkür etti. Divan Başkanı Aydın GÜNDEZ toplantıyı kapattı. 30.04.2011 Mengen / BOLU    KAR PAYI DAĞITIMI var.
    Sadece aptallar fikir değiştirmez... (Bilinmeyen ülke atasözü)
    Yatırım Tavsiyesi Değüldür...

    Yorum Yap


    • #5
     Fazla ciddiye almayın şu hayatı; Nasıl olsa içinden canlı çıkamayacaksınız.


     Necip Fazil'a sormuşlar: - Üstad, özel arabaniz yok mu?
     Şair aninda cevap vermiş : - Ona en son bineceğiz.


     Benim istediğimi ALLAH istemiyorsa, konu kapanmıştır.

     Türkiye'nin en kaliteli borsa forumu.
     hisse yorum,hisse haber,hisse analiz,hisse temel analiz,hisse teknik analiz,parite yorum,dolar yorum,euro yorum,altın yorum,vob yorum,varant yorum.
     hisse net tahminleri ile borsa yorum ve haber borsa konusunda lider borsa forum sitesi.     http://hisseanaliznet.blogspot.com
     https://twitter.com/hisseanaliznet
     Hisseanaliz Net | Facebook

     Yorum Yap


     • #6
      (TEKRAR) KAP : ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI / [GENTS] HISSE ALIM SATIM BILDIRIMI 02.12.2011 17:54:39

      KAP : ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI / [GENTS] HISSE ALIM SATIM BILDIRIMI 02.12.2011 17:54:39
      SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI:VIII, NO:54 SAYILI TEBLIGI KAPSAMINDA ABDURRAHMAN KAHRAMAN (TAHSIN OGLU) TARAFINDAN BORSAMIZA GONDERILEN HISSE SENEDI ALIS SATIS ISLEMLERINE ILISKIN ACIKLAMA ILISIKTE YER ALMAKTADIR.
      BILDIRIMLERIN BORSAMIZ TARAFINDAN KAP'A AKTARILARAK KAMUYA DUYURULMUS OLMASI, ICERIGININ BORSA TARAFINDAN INCELENDIGI, TEYIT YA DA TEKEFFUL EDILDIGI ANLAMINA GELMEZ.
      ---------------------------------------------------------------------------------------------

      BU HABERIN KAP 'IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK'I TIKLAYINIZ!
      http://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/B...ASPX?ID=179015
      Zenginlik hesabında duran para değil...Telefon defterinde duran numaradır. by UMUT SARI

      Yorum Yap


      • #7
       gents günlük..

       YENİ TEKNOLOJİ SİTEMİZ www.teknoanaliz.com FAALİYETE GEÇMİŞTİR. ZİYARETLERİNİZİ BEKLERİZ.

       http://teknoanaliz.com/ Yazar olmak isteyenler özelden irtibata geçebilirsiniz.

       Yorum Yap


       • #8
        gentaş dörtgeni..        Yorum Yap


        • #9
         Onlar yalana inandırır. Biz hakikate inandıramayız.

         http://www.matriksdata.com/forjavamatriks/JavaTA/JavaTA.asp?GUID=507282350

         Yorum Yap


         • #10
          Türkiye'nin en kaliteli borsa forumu...
          hisse yorum, hisse haber, hisse analiz, hisse temel analiz, hisse teknik analiz, parite yorum, dolar yorum, euro yorum, altın yorum, vob yorum, varant yorum.
          hisse net tahminleri ile borsa yorum ve haber borsa konusunda lider borsa forum sitesi...

          Yorum Yap


          • #11
           Gentas'ın vergı daıresıne sunulan 2012/6 aylık net karı 7.495.214 tl


           ***acıklanan kar/zarar rakamı gecıcı vergı beyannamesı'dekı tabloda yer
           almaktadır. Tablo spk mevzuatına uygun hazırlanmamıstır. Spk mevzuatına
           uygun rakamlar ayrıca acıklanmaktadır***
           -matrıks-
           HİSSEANALİZİ TWİTTERDAN TAKİP ETMEK İÇİN ___
           HİSSEANALİZİ FACEBOOK DAN TAKİP ETMEK İÇİN ___
           HİSSEANALİZ YOUTUBE VİDEOLARINI İZLEMEK İÇİN ___
           FORUMA RESİM EKLEMEK İÇİN ___


           HİSSEANALİZİ INSTAGRAMDAN TAKİP ETMEK İÇİN ___

           HİSSEANALİZ İÇİN NE DEDİLER ? ___           https://twitter.com/osmanaydemir009

           Yorum Yap


           • #12
            gents hisse analiz

            gents hisse yorum

            GENTAS GENEL METAL SANAYI VE TICARET A.S. günlük görünüm..

            Bir amatörün grafiğidir. Kesinlikle çizdiklerime göre hareket etmeyin zararlı çıkabilirsiniz.

            Türkiye'nin en kaliteli borsa forumu.
            hisse yorum,hisse haber,hisse analiz,hisse temel analiz,hisse teknik analiz,parite yorum,dolar yorum,euro yorum,altın yorum,vob yorum,varant yorum.
            hisse net tahminleri ile borsa yorum ve haber borsa konusunda lider borsa forum sitesi.

            zengin hissesiyle, fakir varantıyla oynarmış

            Yorum Yap


            • #13
             Cevap: GENTS Gentaş Genel Metal Sanayi Ve Ticaret hisse yorum haber analiz

             Gentaş gözüm üstünde evladiyelik kağıtsın.
             Nerde birlik orda dirlik..

             Doğru tren sizi er geç istediğiniz istasyona götürür, fakat yanlış trene bindi iseniz yolculuğunuz avare zaman geçirmekten ibarettir.

             Yorum Yap


             • #14
              Cevap: Hisse yorum hisse haber hisse analiz hisse grafik

              Umudum buna şeker almalımıyız ? Datlımıdır ?

              Yorum Yap


              • #15
               Cevap: Hisse yorum hisse haber hisse analiz hisse grafik

               Aslı Vural-Can tarafından gönderilmiş
               Umudum buna şeker almalımıyız ? Datlımıdır ?

               eşek ölüsü ağam bu bıktırır..endeks hareketliyken daha canlı hacimli kağıtlara bakmak lazım bence.

               yoksa gentaş güzel kağıt ama cansız..


               Yorum Yap

               Neler Oluyor

               Çöküş

               Şu anda 1 çevrimiçi kullanıcı var. bunlardan 0 üye 1 ziyaretçidir.

               Şimdiye kadar aynı anda 16,394 kullanıcı 02-12-2021 tarihinde saat 00:10 içinde çevrimiçi oldu.

               Hazırlanıyor...
               X