Duyuru

Çöküş
Henüz duyuru yok

Aracı Kurumların Şirket Analizleri

Çöküş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • #61
  ANALİZ-Şirket Raporu/Vestel Beyaz(İş Yatırım)
  28/05/2019 12:27:22
  İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan
  Şirket Raporu:
  "Yüksek nakit yaratan verimli iş modeli

  Kanıtlanmış ihracat odaklı iş modeli

  Salt üretici konumunda olan Vestel Beyaz Eşya ürünlerinin satışını
  Vestel Elektronik’in tamamına sahip olduğu Vestel Pazarlama’ya yapmaktadır. Vestel Pazarlama’nın portföyüne yeni markalar ve yeni lisans anlaşmaları ekleyerek yüksek kar marjına sahip markalı ürün satışlarını arttırmaya odaklanan stratejisi Vestel Beyaz Eşya’yı da olumlu etkilemektedir. Beyaz eşyada mevcut lisanslı marka portföyünde
  Sharp ve Telefunken markaları bulunmaktadır. Vestel Grubu, 2008-2018 döneminde Avrupa beyaz eşya pazarındaki yıllık ortalama %1 daralmaya rağmen, aynı dönemde beyaz eşya ihracatını adet bazında %7 YBBO ile arttırmayı başarmıştır. 2018 yılında Vestel Beyaz Eşya’nın ihracat gelirlerinin %78,5’i Avrupa pazarından gelmektedir (2014: %73).

  FAVÖK dönüşüm oranı yüksek, düşük maliyetli üretici

  Vestel Beyaz Eşya’nın brüt kar marjı 2009-2013 dönemindeki ortalama %9,2’e kıyasla 2014-2018 yılları arasında ortalama %14,5 olarak gerçekleşmiştir. Gelirlerinin çoğu ihracat kaynaklı olduğundan
  2018 yılında TL’deki değer kaybından faydalanmış, TL bazlı maliyetler
  (toplam hammadde alımlarının %39’u TL cinsinden) ve pozitif stok etkisinin yardımı ile faaliyet kar marjını arttırmayı başarmıştır.
  İleriye dönük olarak, 2019-2023 döneminde Vestel Beyaz Eşya’nın brüt kar marjı ortalamasını %12,9 olarak tahmin ediyoruz. Vestel Grubu’nun kârlı iş modelinin ardında ölçek ekonomisi avantajı, tek çatı altında büyük üretim kapasitesi, esnek üretim kabiliyeti ve Asyalı oyunculara göre lojistik avantajının olduğunu düşünüyoruz. Vestel Beyaz Eşya için
  FAVÖK dönüşüm oranının (Serbest nakit akımı / FAVÖK) önümüzdeki beş yıl boyunca ortalama %30 olmasını öngörüyoruz (2018’de %54).
  Son beş yılda ortalama %79 temettü dağıtım oranı ile yüksek temettü verimi
  Vestel Beyaz Eşya son beş yılda dağıtılabilir karının ortalama
  %79’unu temettü olarak dağıttı. Şirketin son beş yılda ortalama temettü verimi ise %9,1 olarak gerçekleşti.
  İhracat gelirlerinde coğrafi yoğunlaşma, yüksek borçlu ana hissedar, grup şirketlerine açılan krediler, uzun vadede büyümenin sürdürülebilirliği ve 2019’da hız kesen kar momentumu ana risk unsurları olarak öne çıkıyor
  Vestel Grubu toplam ihracatının %85-90’nı Avrupa’ya yapmaktadır.
  Avrupa’da hem ev aletleri hem de tüketici elektroniği pazarları geçtiğimiz yıllarda daralma göstermiştir. Bu nedenle, Vestel Grubu’nun büyümek için Avrupa pazarında yeni marka lisans anlaşmaları yapması ve/veya yeni müşteriler kazanması gerekiyor ki, bu da Grubun ileriye dönük büyümesinin öngörülebilirliğini azaltıyor. Zorlu Holding’in
  (Vestel Elektronik’deki %75,6 ile doğrudan hissedar Vestel Beyaz
  Eşya’da %71,95 ile dolaylı hissedar) halka açık olan 2017 tarihli en son konsolide finansallarına göre 24,4 milyar TL (6,5 milyar ABD
  Doları) toplam net borcu bulunmaktadır. Vestel Beyaz Eşya’nın Vestel
  Elektronik’ten 888 milyon TL net ticari olmayan alacağı bulunuyor.
  (Vestel Elektronik’in ise grup şirketlerinden 2,75 milyar TL ticari olmayan alacağı var). Şirketin salt üretici olması ve Vestel
  Elektronik tarafından yürütülen satış pazarlama faaliyetlerinde kontrolü olmaması ilerde çıkar çatışmasına sebep olabilir.
  Vestel Beyaz Eşya (VESBE.IS) için %32 getiri potansiyeli ve hisse başına 17,45TL hedef fiyat ile AL tavsiyesi veriyoruz."

  Yorum Yap


  • #62
   ANALİZ-Şirket Raporu/Vestel Elektronik(İş Yatırım)
   28/05/2019 12:23:51
   İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) Tarafından Hazırlanan
   Şirket Raporu:
   "Ana hissedarın yüksek borçluluğu, ihracat kaynaklı güçlü nakit akımını gölgeliyor

   Kanıtlanmış ihracat odaklı iş modeli

   Vestel Grubu, Avrupa’daki TV üreticileri arasında ilk üçte (10.2 milyon adet kurulu üretim kapasitesi) ve beyaz eşya üreticileri arasında ise ilk beşte (12 milyon adet kurulu üretim kapasitesi) yer almaktadır. Şirketin konsolide gelirlerinin %75’ini oluşturan yurtdışı satışları ODM (özgün tasarım üretimi) ve markalı ürün satışları olmak üzere iki farklı kanaldan yapılmaktadır.
   Hem yerli hem de uluslararası benzerlerle karşılaştırıldığında cazip değerleme çarpanları
   Vestel Elektronik (VESTL.IS) ve Vestel Beyaz (VESBE.IS) sırasıyla
   2019T 4,1x ve 3,6x Firma Değ./FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.
   Bu çarpanlarla hem VESTL hem de VESBE, sırasıyla yurtiçi ve yurtdışı benzer şirket 2019T 4,7x ve 8,3x Firma Değ. / FAVÖK çarpanlarına kıyasla iskontolu işlem görmektedir. Vestel Elektronik’in FAVÖK dönüşüm oranının (serbest nakit / FAVÖK) önümüzdeki beş yıl boyunca ortalama %50 seviyesinde olacağını öngörüyoruz (2018’de %73). Bu oran
   Grubun yerli rakibi Arçelik için öngördüğümüz %26 FAVÖK dönüşüm oranı ile karşılaştırıldığında oldukça olumlu görünüyor.
   İhracat gelirlerinde coğrafi yoğunlaşma, yüksek borçlu ana hissedar, grup şirketlerine verilen krediler, uzun vadede büyümenin sürdürülebilirliği ve 2019’da hız kesen kar momentumu ana risk unsurları olarak öne çıkıyor
   Vestel Grubu’nun toplam ihracatında Avrupa’nın payı %85-90 gibi yüksek bir paya sahiptir. Vestel Elektronik’in brüt kar marjlarında
   2017 ve 2018 yıllarında büyük bir dalgalanma gözlenmiştir. 2017 yılında artan hammadde maliyetleri nedeniyle her iki segmentte de yaklaşık %2’lik daralmanın ardından 2018’de TL’deki keskin değer kaybı, hedging kazançları ve TV’de panel fiyatlarındaki düşüş ile tüketici elektroniği ve beyaz eşya segmentlerinde sırasıyla % 8,3 ve
   4,7 artış gerçekleşmiştir.
   Zorlu Holding’in (Vestel Elektronik’deki %75,6 ile doğrudan hissedar Vestel Beyaz Eşya’da %71,95 ile dolaylı hissedar) halka açık olan 2017 tarihli en son konsolide finansallarına göre 24,4 milyar TL
   (6,5 milyar ABD Doları) toplam net borcu bulunmaktadır. Vestel
   Elektronik’in 2018 yılında ürettiği nakdin büyük kısmı Grup
   Şirketlerine (Zorlu Holding ve Vestel Savunma) krediler (1.1 milyar TL tutarında) ve hisse alımları (250 milyon ABD Doları tutarında madencilik şirketi META’da %50 hisse satın alım bedeli) olarak aktarılmıştır. 2018’deki yüksek net kar ve serbest nakit akışına rağmen, Vestel Elektronik azınlık hissedarlarına temettü ödememiştir.
   Vestel Elektronik (VESTL.IS) için %26 getiri potansiyeli ve
   11,90TL hedef fiyat ile TUT tavsiyesi veriyoruz. "

   Yorum Yap


   • #63
    ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)
    30/05/2019 09:42:43
    Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com.tr ) Tarafından
    Hazırlanan Şirket Haberleri Analizi:
    "Yapı Kredi Bankası takipteki kredi portföyünden 298.3 milyon
    TL’lik kısmı 22.7 milyon TL’ye sattığını açıkladı. Satılan kısım toplam takipteki kredi büyüklüğünün %2.3’üne denk gelmektedir. Mart
    2019 finansallarına göre satışın ardından bankanın takipteki kredi oranının diğer değişkenler aynı kalmak koşulu ile 12 baz puan kadar düşebilir. Banka Nisan ayı içerisinde de takipteki kredi portföyünden
    529.4 milyon TL’lik satış gerçekleştirmişti. Böylelikle 2Ç19 içerisinde yapılan toplam satış 828 milyon TL seviyesine ulaştı (Mart
    2019 itibari ile açıklanan finansallara göre toplam takipteki kredi portföyünün %6.3’ü). Her iki satışın toplamının diğer değişkenler aynı kalmak koşulu ile takipteki kredi oranını 33 baz puan kadar aşağı çekebilir (%5.54 => %5.21). Haberin hisse fiyatı üzerine belirgin bir etkisi olmayacağını düşünüyoruz."

    https://www.denizyatirim.com/sites/1...30.05.2019.PDF

    Yorum Yap


    • #64
     ANALİZ-Ülker Şirket Ziyaret Notu(Gedik Yatırım)
     30/05/2019 13:12:24
     Gedik Yatırım ( http://www.gedik.com ) Tarafından Hazırlanan
     Analiz:
     "Şirket seneye güçlü başladı. Şirket ilk çeyrekte 330 milyon TL
     (yıllık +%47) FAVÖK ve 365 milyon TL (yıllık +%174) net kâr açıklayarak yıla güçlü bir başlangıç yapmıştır. Güçlü manşet rakamlarla birlikte, gelirlerin kalitesi de marj ve nakit akışı yaratmaya katkı sağlamaktadır. Performanstaki temel belirleyiciler (1) yerelde optimize edilmiş fiyatlama stratejisi ve (2) uluslararası yeni işletmelerin başarılı optimizasyonu (uluslararası operasyonlar yurtiçinden 2 katından fazla brüt marj yaratmaktadır) olarak değerlendirilebilir. Bu segment oldukça iyi bir çeşitlendirme kaynağı da sağlamaktadır. İlk çeyrekte satış gelirlerinin %38'i (yıllık
     +420bp) ve FAVÖK'ün %47'si (yıllık +590bp) uluslararası operasyonlardan sağlanmıştır.
     Satış gelirleri - mevcut trendde değişiklik yok. Şirket şekerleme hacimlerinde yıllık %4,4, satış gelirlerinde %38 büyüme sağlamıştır.
     Güçlü büyümenin ana belirleyicileri (1) yurtiçinde fiyat artışları (2) uluslararası operasyonlarda güçlü satış hacimleri (3) daha iyi maliyet yönetimi ve (4) optimal ürün karışımı stratejisidir. Yurtiçinde yeni ürünler ve fiyat ayarlamalarıyla satış gelirleri %29 artış kaydederken, satış hacimleri %1,9 yükselmiştir. Uluslararası operasyonlarda satış gelirlerindeki artış %54 olurken, hacimler %10,5 artış kaydetmiştir. Yerel para cinsinden şirketin en büyük uluslararası operasyonları arasında yer alan Suudi Arabistan yıllık
     %15 gelir büyümesi ve 270bp marj artışı sağlamıştır.
     Marjlardaki gelişim güçlü değer artışının anahtarı ve şirket bu konuda iyi konumda: Şirket 2019 yılsonu için %16 FAVÖK marjı (1Ç19:
     %17) beklemekte. Ancak güncel eğilimin daha yüksek FAVÖK marjı gerçekleşmesi ihtimalini öne çıkardığını düşünmekteyiz. Zira, şirket geçen sene fiyatlarını %25 artmıştır bu da dolar/TL kuru 6,5 seviyesine yükselse dahi kârlılığın sürdürüleceği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, TL varlıklarının güçlenmesi şirkete yurtiçi marjları yönetmekte güçlü esnekliğe sahip olma fırsatı sunacaktır.
     Nakit akışı ve net borç: Şirket nakit akışı ve borçların azaltılması konusuna odaklanmaktadır. Net borcu 1,7 milyar TL seviyesinde olup, tamamı uzun vadeli ve hedge edilmiş durumdadır.
     Şirket 1Ç19'da 52 milyon TL nakit elde etmiştir.
     Godiva Japonya satışından olası gelir: Ülker, Japonya'daki operasyonlarını satma niyetini açıklayan Godiva Belçika'da %19 paya sahip olup, bu operasyonlar şirketin bilançosunda 1,3 milyar TL değer ile aktifleştirilmiştir. Godiva Belçika, satış sonrası geliri kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra dağıtmayı planladığından, bu satıştan elde edilecek gelir sınırlı kalabilir.
     Sonuç: Hisse, son 6 aylık dönemde %31 getiriyle güçlü bir performans sergilemiştir. Bundan daha önemli olarak, mevcut gerçekleşmelerin, piyasanın 2019 yılı için 1,1 milyar TL seviyesinde olan konsensüs FAVÖK tahmininde %10'un üzerinde bir yukarı revize sağlayabileceğine inanıyoruz. Hisse, tarihsel ortalamaları yüksek tek haneli seviyelerde olmasına karşın, son durum itibariyle 6.2x FD/FAVÖK çarpanıyla işlem görmektedir. Dolayısıyla, hissenin yakın dönemdeki sergilediği güçlü görünümün kalıcı bir şekilde bozulmasına yol açacak bir risk gözükmemekte."

     Yorum Yap

     Neler Oluyor

     Çöküş

     Şu anda 1 çevrimiçi kullanıcı var. bunlardan 0 üye 1 ziyaretçidir.

     Şimdiye kadar aynı anda 3,938 kullanıcı 05-11-2020 tarihinde saat 02:40 içinde çevrimiçi oldu.

     Hazırlanıyor...
     X