Duyuru

Çöküş
Henüz duyuru yok

Bayes Karar Modeli

Çöküş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

 • Bayes Karar Modeli

  Borsa, sadece serbest piyasa içinde yer alan bir yatırım amacı değil, aynı zamanda
  ekonominin nabzını ölçen bir göstergedir. Borsa ve dolayısıyla hisse senetleri ile
  fonlar, uzun zamandır yatırımcılar, arastırmacılar ve bilim dünyası için çok önemli
  ve gizemini koruyan bir konu olmustur. Borsa sayesinde, yatırımlarını doğru
  değerlendirebilenler büyük kazançlar sağlayabilmisken, çok büyük kayıplar
  yasayanlar da olmustur. Böyle büyük kazanç ve kayıplar söz konusu iken,
  yatırımcıların doğru tahmin yapabilmeleri için yardımcı bir destek sistemi kullanma
  ihtiyacı doğmustur. Bu çalısmada, bir yatırım aracı olan borsa içinde yer alan ve ETF
  adı verilen fonlar için, teknik analiz ve karar destek sistemleri tasarlanmıs ve bu
  sistemlerin basarımları kıyaslanmıstır. Bu amaçla, sistemde kullanılan her ETF’in
  kapanıs değerleri kullanılarak teknik analiz yöntemleri kullanılmıs ve bu yöntemlerle
  bir uzman sistem tasarlanarak ETF’lerin ertesi günkü değerleri tahmin edilmeye
  çalısılmıstır. Ayrıca, basarım karsılastırması için, teknik analiz sonuçları bir yapay
  sinir ağına (YSA) girdi olarak verilmis ve yine ertesi günü tahmin etmeye çalısan bir
  karar destek sistemi olusturulmustur.
  Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

  "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

 • #2
  Bölüm 1

  1. GİRİŞ

  Borsa, sadece serbest piyasa içinde yer alan bir yatırım amacı değil, aynı zamanda
  ekonominin nabzını ölçen bir göstergedir [1]. Borsa ve dolayısıyla hisse senetleri ile
  fonlar, uzun zamandır yatırımcılar, arastırmacılar ve bilim dünyası için çok önemli
  ve gizemini koruyan bir konu olmustur. Borsa sayesinde, yatırımlarını doğru
  değerlendirebilenler büyük kazançlar sağlayabilmisken, çok büyük kayıplar
  yasayanlar da olmustur. Böyle büyük kazanç ve kayıplar söz konusu iken,
  yatırımcıların doğru tahmin yaparak, yükselecek olan hisse senedini almaları (veya
  elde tutmaları) ve düsecek olan hisse senetlerinden kaçınmaları (veya satmaları)
  borsa açısından hayati önem tasımaktadır.
  Yatırımcı için yatırımını yaparken önünde iki problem vardır. Bunlardan birincisi, ne
  zaman, diğeri de hangi hisse senedini veya fonu alacağıdır [2]. Ancak, borsanın hem
  politik hem de ekonomik olaylardan etkilenmesi, bu tahmin islemini oldukça zor hale
  getirmektedir. Politik ve ekonomik etkilerin kendilerini yeteri kadar önceden
  göstermemesinden dolayı, bu tür olaylar tahmin yapılırken yatırımcı açısından sık ve
  etkili bir sekilde kullanılamamaktadır. Dolayısıyla, tahmin yaparken yardımcı bir
  destek sistemi kullanma ihtiyacı doğmustur.
  Bu çalısmada, bir yatırım aracı olan borsa içinde yer alan ve ETF adı verilen fonlar
  için, teknik analiz metotlar kullanarak karar destek sistemleri tasarlanmıs ve bu
  sistemlerin basarımları kıyaslanmıstır. Bu amaçla, sistemde kullanılan her ETF’in
  kapanıs değerleri kullanılarak teknik analiz yöntemleri kullanılmıs ve bu yöntemlerle
  bir uzman sistem tasarlanarak ETF’lerin ertesi günkü değerleri tahmin edilmeye
  çalısılmıstır. Ayrıca, basarım karsılastırması için, teknik analiz sonuçları bir Yapay
  Sinir Ağı’na (YSA) girdi olarak verilmis ve yine ertesi günü tahmin etmeye çalısan
  bir karar destek sistemi olusturulmustur.
  Bölüm 2’de, literatürde yer alan borsa ve hisse senedi tahminine yönelik çalısmalar
  alt baslıklar altında incelenmistir. Bölüm 3’te teknik analiz ile birlikte uygulanan
  uzman sistem ve YSA modelleri açıklanmıstır. Bölüm 4’te modellerin sonuçları
  karsılastırılmıs ve Bölüm 5’te de sonuçlarla birlikte yorumlar sunulmustur.
  Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

  "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

  Yorum Yap


  • #3
   BÖLÜM 2
   2. LİTERATÜRDE TEKNİK ANALİZ VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE
   BORSA TAHMİNİ
   2.1. Borsa
   2.1.1 Borsanın Tanımı ve Ortaya Çıkısı

   Borsa, kendine has kuralları ve standartları olan, serbest piyasa ekonomisi içinde yer
   alan ve hisse senetlerinin, emtiaların (ticari malların) ve baska enstrümanların
   ticaretinin yapıldığı yerdir. Borsa, tamamı risk üzerine kurulu bir yatırım aracıdır ve
   aynı zamanda ekonomik durumun nabzını ölçen en önemli göstergelerden biridir [1].
   Sermaye Borsaları, değerli evrakların (menkul kıymetlerin) ticaretinin yapıldığı
   kurumsal piyasalardır. Hisse senedi, bono ve tahviller genellikle menkul kıymetler
   borsalarının içerisinde ticareti yapıldığı halde, döviz ticareti için döviz borsaları
   (foreign exchange market) veya mal ticareti için emtia borsaları (commodity
   exchange) vardır.
   11. yüzyıldan beri var olduğu bilinen borsanın ilk ortaya çıkıs tarihi kesin olarak
   bilinemese de, resmi olarak kurulusunun 1700lü yılların sonuna doğru olduğu tahmin
   edilmektedir. New York Stock Exchange (NYSE) olarak da bilinen Amerikan
   borsası, 24 büyük tüccarın bir araya gelmesiyle, 1792de kurulmustur. Đstanbul
   Menkul Kıymetler Borsası (ĐMKB) olarak bilinen Türkiye borsası ise konjektürel
   gelismeler sonucu, hisse senetlerinin ticaretinin düzenlenmesi ve standartlastırılması
   amacıyla 1986 yılında Đstanbul’da faaliyete geçmistir. Đlk zamanlarda az sayıda
   sirket, düsük islem hacmi ve Türk ekonomisine endeksli hareket eden ĐMKB,
   günümüzde Hisse Senetleri Piyasası'nda 330'dan fazla sirketin hisse senedi, Tahvil
   ve Bono Piyasası'nda ise devlet tahvili ve hazine bonolarının yoğun olarak islem
   gördüğü bir borsa haline gelmistir [3].
   Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

   "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

   Yorum Yap


   • #4
    2.1.2. Borsada Đslem Yapanlar ve Borsanın Önemi
    Borsanın ilk kurulduğu yıllarda, zengin isadamları ve uzun bir geçmise sahip soylu
    kisiler borsa içinde alıcı ve satıcı rollerini üstlenmelerine rağmen zaman içinde
    borsalar daha çok endüstrilesmistir. Kurumsal yatırımcıların artması ile birlikte borsa
    operasyonlarında da gelismeler kaydedilmistir. Dolayısıyla, kisisel yatırımcılar ile
    birlikte kurumsal yatırımcılar borsa içinde beraber yer almaktadır.
    Borsa, kisiler ve firmalar açısından, paralarını arttırmak için en önemli araçlardan
    biridir. Borsa sayesinde sirketler kendi hisse senetlerini satarak ek sermaye elde
    edebilirler. Ayrıca borsa içinde islem yapmanın likiditesinin yüksek olmasından
    dolayı yatırımcılar kolay ve hızlı bir sekilde menkul kıymetlerini satabilmektedirler.
    Bu durum, gayrimenkul alım-satımı gibi likiditesi az olan yatırım araçlarına göre
    borsayı daha çekici kılmaktadır.
    Tarih boyunca gözlemlenmistir ki, hisse senetlerinin fiyatları, ekonomik aktivite
    dinamiklerinin önemli bir parçasıdır. Ayrıca bu fiyatlar sosyal durumu etkileyen veya
    gösteren bir göstergedir. Örneğin yükselen bir hisse fiyatı, yatırım ve/veya artan is
    hacmiyle iliskilendirilebilmektedir. Bununla birlikte, hisse fiyatları bir ailenin
    servetini ve harcamalarını da etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, borsaların kontrolünü
    sağlamak görevi, finansal dengeyi sağlamakla görevli merkez bankalarınındır.
    Borsa dinamiklerinin düzgün bir sekilde islemesiyle ortaya çıkan düsük maliyet ve
    kurulus riskleri, sadece mal ve servis üretimini değil, aynı zamanda issizliği de
    olumlu olarak etkilemektedir. Bu yüzden, iyi çalısan bir finansal sistem toplum
    içindeki refahı da yükseltmektedir.
    2.1.3. Yatırım Stratejileri
    Borsayla ilgili cevabı bilinmek istenen en önemli soru yatırımın nasıl yapılacağıdır.
    Bu sorunun cevabına yönelik olarak birçok yaklasım olmasına rağmen, en temel iki
    yöntem, temel analiz ve teknik analizdir. Temel analiz, sirketleri finansal
    durumlarına göre analiz ederken, teknik analiz ise finansal durumları göz ardı ederek,
    kantitatif teknikler ve çizelgeler yardımı ile trendleri tahmin etmek üzere, piyasa
    içindeki fiyat hareketlerini incelemektedir.
    Bu tekniklere ek olarak, birçok kisi indeks metodunu da kullanmaktadır. Bu metodun
    temel amacı, çesitliliği en yükseğe çıkarmak, fazla alıs-veristen doğacak
    vergilendirmeyi en aza indirmek ve borsanın genel trendine ayak uydurmaktır.
    Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

    "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

    Yorum Yap


    • #5
     2.2. Exchange Traded Funds (ETF)
     2.2.1. ETF’lerin tanımı
     En basit anlamıyla ETF’ler; menkul kıymetler borsalarında aynen bir hisse senedi
     gibi alınıp satılabilen, yani islem gören, fonlardır. ETF’ler, yatırım fonlarının tüm
     avantajlarını içinde barındıran ve hisse senedi kadar esnek bir yatırım aracıdır.
     ETF’ler, özellikle 2000 yılından itibaren A.B.D’de hızla yaygınlasmaya baslayan bir
     fon türüdür ve gelismis ülkelerin sermaye piyasalarında alternatif bir yatırım aracı
     olarak ortaya çıkmıstır. ETF’ler 1996–1997 yıllarında A.B.D’de gelistirilerek
     piyasaya sürülmüs ve 1998de küçük hacimli olmalarına rağmen 2004 yılında sadece
     Amerika’daki hacimleri 150 milyar doları geçmistir. Gelismis ülkelerin piyasalarında
     büyük bir hızla yayılan ETF’ler yanında yine A.B.D.’de bulunan ‘Uluslararası
     ETF’adı altındaki ETF’ler, uluslararası hisse senedi endekslerini temel alan ETF
     türlerini kapsamaktadırlar.
     2.2.2. ETF’lerin Özellikleri
     En basit anlamıyla ETF’ler; adından da anlasılacağı üzere, menkul kıymetler
     borsalarında aynen bir hisse senedi gibi alınıp satılabilen, yani islem gören, fonlardır.
     ETF’ler, yatırım fonu, yatırım ortaklığı ve bir hisse senedinin özelliklerinin bir araya
     gelmesi seklinde de düsünülebilir. Bu özelliklerinden dolayı, doğdukları yer olan
     A.B.D. piyasalarında özellikle vergi ve yönetim masrafları açısından belli avantajları
     vardır ancak aynı zamanda da komisyonlar açısından da bazı dezavantajları
     bulunmaktadır.
     Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

     "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

     Yorum Yap


     • #6
      Temel olarak ETF’lerin özellikleri söyledir:
      · Borsada gerçek zamanlı islem görürler
      · Endeksleri baz almak suretiyle uzun vadede daha verimli yönetilirler
      · Ödünç islemlerine ve açığa satısa konu olabilirler
      · Kredili alım islemlerine konu olabilirler
      · Future sözlesmeleri bulunmayan endekslere yatırım yapmak için
      kullanılabilirler
      En önemli özellik ve yenilik olarak, yeni hisse ihracı ve geri alımı ‘ayni’ olarak
      gerçeklesir ve böylece vergi avantajı yaratılarak arbitraj mekanizması kurulabilir [4].
      Fonların alım-satımı hisse senetleri kadar kolaydır. Ancak bu fonlar içinde birden
      fazla hisse senedine yatırım yapıldığından, riskleri hisse senetleri kadar çok değildir.
      Ayrıca, spekülasyonlara karsı daha dayanıklı olduklarından ekonomik olaylara
      dirençleri hisse senetlerine göre daha fazladır. Dolayısıyla, istatistikî veriler kullanan
      teknik analiz ve YSA gibi yöntemlerle çalısan analistler için hisse senetlerinden daha
      tutarlı sonuçlar vermektedirler.
      2.3. Teknik Analiz
      2.3.1 Dow Teorisi
      Borsa hareketleri, dağınık olmaktan ziyade, belli bir trendi izler. Piyasada satmaktan
      ziyade almak isteyen olduğu sürece, borsanın trendi yukarı doğru, almaktan çok
      satmak isteyen olduğu sürece de borsanın trendi asağı doğru olur. Burada önemli
      olan, alıcıların veya satıcıların neden daha fazla/az olduklarını arastırmak değil,
      durumun böyle olduğunu bilip, yatırımcının kendini bu duruma göre
      ayarlayabilmesidir [2]. Bu durumda, mevcut trendi trend çizgisi kullanarak
      belirledikten sonra yatırımcı, ya mevcut trend kırılıncaya kadar islem yapar, ya da
      trendin kırılmasını bekler ve trend kırıldıktan sonra olusan yeni trende göre islem
      yapar.
      Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

      "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

      Yorum Yap


      • #7
       Trend çizgileri, grafikteki iki veya daha fazla uç nokta birlestirilerek gösterilir.
       Yükselen trendler iki veya daha fazla dip noktanın birlestirilmesi ile çizilir ve destek
       seviyelerini gösterir. Alçalan trendler ise, iki veya daha fazla tepe noktası
       birlestirilerek çizilir ve direnç seviyelerini gösterir. Bir trend olusunca piyasada,
       trend çizgisi kırılıncaya kadar geçerli olacak bir konsensüs olusmus demektir.       Trendlerin yatırım yaparkenki önemi; içgüdüsel kararları (satma vakti geldiğini
       düsünüyorum), analitik kararlardan (yükselen trend kırılıncaya kadar bekleyeceğim)
       ayırmaya yardımcı olmasıdır. Ayrıca daima piyasanın doğru tarafında durulmasını
       sağlamasıdır.
       Ekonomi tarihinde önemli bir yere sahip olan ve modern Teknik Analizin atası
       olarak nitelendirilen Charles Dow'un Dow Teorisinin temel prensiplerinin en
       önemlisi, hisse senedi fiyatlarının bir trendinin olmasıdır [6]. Aynı zamanda
       kurucusu olduğu The Wall Street Journal gazetesinde 1900 – 1902 yılları arasında
       yayınlanan makalelerinden derlenerek ortaya çıkarılan Dow Teorisi, teknik analiz
       Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

       "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

       Yorum Yap


       • #8
        metotlarının en eskisi ve hakkında en çok arastırma yayını yapılmıs olanıdır.
        Teorinin amacı, hisse senedi piyasasının yönünü (trendini), genel is dünyasının
        gidisatı ile iliskilendirmek, kısa vadeli fiyat hareketlerini göz ardı ederek hisse senedi
        piyasasının genel yönünü tahmin etmeye çalısmak ve bu sayede belirlenen trendin
        doğru zamanda doğru tarafında yer alabilmektir [7]. Dow Teorisi’nin 6 önemli
        baslığı vardır. Bu baslıklar asağıda listelenmis ve ardından da detayları incelenmistir
        [8]:
        · Ortalamalar (endeksler) her seyi anlatır:
        · Piyasada ana, ikincil ve küçük olmak üzere 3 değisik trend vardır
        · Ana trendler 3 asamadan olusmaktadır
        · Endeksler birbirini doğrulamalıdır
        · Đslem hacmi (volume) trendi doğrulamalıdır
        · Kesin bir dönüs sinyaline kadar trend aynı kalır.
        · Ortalamalar (endeksler) her seyi anlatır: Bir hisse senedinin fiyatı, o hisse
        hakkındaki anlık veya potansiyel tüm duygu, yargı ve haberleri yansıtmaktadır.
        · Piyasada ana, ikincil ve küçük olmak üzere 3 değisik trend vardır:
        Yükselen (boğa) veya düsen (ayı) piyasa trendini gösteren ana trend, bir yıldan
        birkaç yıla kadar süren bir dönem içerisinde gözlemlenebilmektedir. Yükselen bir
        piyasadaki önemli düsüsler veya düsen bir piyasadaki önemli yükselisler olarak
        gerçeklesen ikincil trendler bir aydan birkaç aya kadar sürmektedir. Bir günden üç
        haftaya kadar süren küçük trend kısa vadeli olduğundan ve manipülasyonlara maruz
        kalabileceğinden uzun vadeli yatırımcıları yanlıs yönlendirebilirler.
        Ana trendler 3 asamadan olusmaktadır: En önemli piyasa hareketi olarak
        nitelendirilen ve hem düsüs hem de yükselis yönünde gerçeklesebilen ana trend, bir
        yıldan birkaç yıla kadar sürmektedir. Ana trendin gelisimi ve sonuçlanması üç
        asamadan olusmaktadır. Yükselen trendde, birinci asama bilinçli yatırımcıların
        ekonomik iyilesme ve uzun vadeli büyüme beklentilerinden kaynaklanan yoğun
        alımları ile baslamaktadır. Đkinci asamada genel ekonomik kosullarda düzelme ve
        sirket karlarında artıslar görüldükçe piyasadaki diğer yatırımcılar da alıma baslarlar.
        Üçüncü ve son asamada ekonomik kosullar oldukça iyi görünmekte ve sirket
        karlılıkları rekor düzeylerde gerçeklesmektedir. Bu olumlu piyasa sartlarında,
        karamsar yatırımcılar da dâhil olmak üzere herkes fiyatların daha da yükseleceği
        düsüncesi ile daha çok hisse senedi almaya baslar. Bu asamada bilinçli yatırımcılar
        devreye girerler ve düsüs beklentileri olduğu için ilk asamada satın almıs oldukları
        hisse senetlerini satmaya baslarlar, yani karlarını realize eder ve olası düsüslere
        karsılık önlem almaya baslarlar. Düsen trendde ise, bilinçli yatırımcıların düsüs
        trendi beklentileri ve karlarını realize etmek amacıyla ellerindeki hisse senetlerini
        satmaları ile baslamaktadır. Fiyatlar bu asamada düsmeye baslar. Đkinci asamada
        ekonomik kosullar kötüye gitmeye baslar ve sirket karlılıklarında önemli düsüsler
        görülür. Buna asırı arz nedeniyle hisse senedi fiyatlarındaki düsüs de eklenince daha
        çok sayıda yatırımcı satısa baslar. Son asamada da kötü piyasa haberleri yayılmaya
        baslar ve yatırımcılar hisse senetlerinin gerçek değerini göz önüne dahi almadan
        panik bir sekilde satmaya devam ederler. Düsüs trendi sona erdikten sonra
        durgunluktaki iyilesme beklentileri ile birlikte bilinçli yatırımcılar tekrar yoğun hisse
        senedi alımlarına baslarlar ve böylece yeni bir yükselis trendine girilir.
        Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

        "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

        Yorum Yap


        • #9
         Endeksler birbirini doğrulamalıdır: Dow Jones Industrial Average (DJIA)
         ve Rail Average Dow Jones Transportation Average (DJTA) endeksleri trenddeki bir
         değisimi isaret edebilmek için aynı yönde hareket etmek zorundadır. Her iki trend de
         bir önceki tepe değerinden daha fazla yükselerek düsüs trendinin bittiğini veya bir
         önceki en düsük seviyeden daha asağı düserek yükselis trendinin sona erdiğini
         onaylamalıdır
         · Đslem hacmi (volume) trendi doğrulamalıdır: Dow Teorisi hisse senedi
         fiyat hareketleri üzerine kurulmustur. Fiyat hareketlerinin yetersiz kaldığı belirsizlik
         durumlarında islem hacmi verilerinden faydalanılmaktadır. Đslem Hacmi grafiği ana
         trend doğrultusunda hareket etmelidir. Fiyat artarken islem hacmi zayıf kalıyorsa
         veya fiyat düserken islem hacmi artıyorsa süregelen trendde bir değisim olacağı
         söylenebilir.
         Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

         "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

         Yorum Yap


         • #10
          Kesin bir dönüs sinyaline kadar trend aynı kalır:

          Kesin bir dönüs sinyaline kadar trend aynı kalır: Bir yükselis trendinin
          sona ermesi için en azından bir kez yeni fiyatın eskisinden düsük olması
          gerekmektedir (düsüs trendi için de tersi durum söz konusudur). Ayrıca iki endeksten
          sadece bir tanesindeki kesin dönüs tek basına yeterli değildir, diğer endeks tarafından
          da bu dönüsün onaylanması gerektiği unutulmamalıdır. Bir ana trend için hem DJIA
          hem de DJTA tarafından düsüs sinyali verilirse yeni trenddeki düzensizlikler daha
          büyük oranlarda gerçeklesir. Bununla birlikte bir trend ne kadar uzun sürerse o
          trenddeki düzensizlikler gittikçe azalıs gösterir.
          Hisse senetleri ile para kazanmanın baslangıç noktası pazarın hangi yolla çıkıs
          yasadığını bilmektir. Kisilerin çoğunun piyasada doğru zamanlamanın
          yapılamayacağını söylemesine karsın; gerçek, çoğu yatırımcının doğru zamanı
          yakalayamadığıdır. Dow Teorisi ise 1900lü yılların basından beri doğru sonuçlar
          vermektedir. Bunun da sebebi, televizyon ve radyolarda sıkça bahsedilen küçük,
          günlük veya haftalık dalgalanmaları değil, uzun dönemli trendleri ölçmekte
          olmasıdır. Örnek vermek gerekirse, 1900 ve 2000 yılları arasında piyasadaki uzun
          dönem trend 27 defa yön değistirmis ve Dow Teorisi bu değisimlerin 25 tanesini
          doğru olarak tahmin etmistir. Diğer bir ifade ile Dow Teorisi, zaman tahmininde
          %92,6 basarılı olmustur [9].
          Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

          "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

          Yorum Yap


          • #11
           2.3.2. Teknik Analizin Tanımı

           Teknik analiz, genel olarak trend üzerine kurulmus olan, firma değerleri ve
           ekonomik sartlarla hiçbir sekilde ilgilenmeyen, sadece borsanın fiyat hareketlerini
           göz önünde bulunduran bir karar destek mekanizmasıdır [10]. Teknik analiz, birçok
           yöntem kullanmasına rağmen, sadece borsadaki arz-ve-talep dengelerini inceleyerek
           trendin yönünü tespit etmeye çalısır. Bir baska deyisle, piyasanın kendisini
           inceleyerek piyasa içindeki duyguları anlamaya çalısır [13].
           Teknik analiz, islem hacmi ve geçmis kapanıs değerleri gibi, piyasa tarafından
           olusturulmus geçmis istatistikî verileri analiz ederek menkul kıymetleri inceleyen bir
           metottur. Teknik analizci, bir menkul kıymetin gerçek değerini ölçmeye çalısmaz;
           bunun yerine, örüntüleri tespit edebilmek ve gelecekle ilgili bir tahminde
           bulunabilmek için çizelge ve baska araçları kullanır [14], [15]. Teknik analizin en
           önemli avantajlarından biri de, sadece hisse senetleri için değil, geçmis verileri
           bulunan (ETF’ler gibi) tüm menkul kıymetler için uygulanabilir olmasıdır [16].
           Teknik analizin 3 temel prensibi vardır [11]:
           Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

           "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

           Yorum Yap


           • #12
            Teknik analiz, finansal verilerle ilgilenmez:

            Teknik analiz, finansal verilerle ilgilenmez: Teknik analize yapılan en
            büyük elestiri, borsada yer alan sirketlerin temel verilerini göz ardı ederek
            sadece fiyat hareketlerini incelemesidir. Ancak teknik analize göre, herhangi
            bir zamandaki bir hisse senedinin (veya ETF’in) fiyatı, o hisse senedinin ait
            olduğu sirketin temel verileri de dâhil olmak üzere, sirketi etkileyebilecek
            tüm faktörleri yansıtır. Teknik analistlere göre sirketlerin temel verileriyle
            birlikte daha genis anlamdaki ekonomik veriler ve market psikolojisi, hisse
            senedi içinde fiyatlandırılmıstır ve bunların ayrıca hesaplanılıp karar
            sistemine eklenmesine gerek yoktur. Bu durum teknik analizin, sadece borsa
            içindeki herhangi bir hisse senedine olan arz ve talebin incelenmesiyle ortaya
            çıkan fiyat hareketlerini incelemesi demektir.
            Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

            "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

            Yorum Yap


            • #13
             Hisse senetleri yönsel olarak, bir trende göre hareket ederler:

             Hisse senetleri yönsel olarak, bir trende göre hareket ederler: Dow
             Teorisi’nde olduğu gibi, teknik analizciler de fiyat hareketlerinin trendler
             halinde ilerlediğine inanır. Bu durum, belli bir trend olustuktan sonra,
             fiyatların trendin karsı yönünde olmasından ziyade, çok daha yüksek
             ihtimalle, aynı yönde olacağını göstermektedir. Çoğu teknik analist de bu
             stratejiyi baz almaktadır.
             Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

             "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

             Yorum Yap


             • #14
              Tarih tekerrürden ibarettir:

              Teknik analizde yer alan bir baska temel
              prensip, daha çok fiyat hareketlerinde olmak üzere, tarihin kendini tekrar
              ettiğidir. Fiyat hareketlerinin tekrar eden doğasının temelinde market
              psikolojisi yer alır. Bir baska deyisle, piyasa içinde yer alanlar zaman
              içerisinde benzer market olaylarına aynı tepkiyi vermektedirler. Teknik analiz
              12
              de, piyasa hareketlerini analiz etmek ve trendleri öğrenebilmek için çizelge
              örüntülerini inceler. Bu çizelgelerin birçoğu 100 yıldan fazla süredir var
              olmalarına rağmen hala kullanılmalarının sebebi, fiyat hareketleri içinde yer
              alan ve kendilerini tekrar eden örüntüleri göstermesindendir.
              Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

              "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

              Yorum Yap


              • #15
               2.3.2. Teknik Analiz - Temel Analiz

               Temel ve teknik analiz, finansal piyasaların 2 ana unsuru olarak kabul edilmektedir.
               Daha önce de belirtildiği gibi, teknik analiz firmaların fiyat hareketlerine bakarak bu
               istatistikî verileri kullanırken, temel analiz firmaların ekonomi faktörlerini
               incelemektedir.
               Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

               "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

               Yorum Yap

               Neler Oluyor

               Çöküş

               Şu anda 1 çevrimiçi kullanıcı var. bunlardan 0 üye 1 ziyaretçidir.

               Şimdiye kadar aynı anda 36,579 kullanıcı 09-12-2021 tarihinde saat 16:11 içinde çevrimiçi oldu.

               Hazırlanıyor...
               X