Etiketlenen üyelerin listesi

2 sonuçtan 1 ile 2 arası
Çeşitli Göstergeler Varantın Fiyatını Nasıl Etkiler? Varant alım satımlarının hızlı temposu göz önüne alındığında göstergeler oldukça önemlidir. Göstergelerin nelerden oluştuğunu bilmeniz yeterli olmayacak; aynı zamanda göstergeleri yorumlayabilmeniz de gerekecektir. Statik göstergeler, benzer varantların belirli bir zamandaki fiyatlarına ilişkin olarak ...
 1. #1
  Baştacı Üye

  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar Mesajlar
  19.643
  Ettiği Teşekkür
  1.094
  4.209 mesaja 29.969 teşekkür aldı
  Mentioned
  29 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart Göstergeler

  Çeşitli Göstergeler Varantın Fiyatını Nasıl Etkiler?

  Varant alım satımlarının hızlı temposu göz önüne alındığında göstergeler oldukça önemlidir. Göstergelerin nelerden oluştuğunu bilmeniz yeterli olmayacak; aynı zamanda göstergeleri yorumlayabilmeniz de gerekecektir.

  Statik göstergeler, benzer varantların belirli bir zamandaki fiyatlarına ilişkin olarak niteliksel bir değerlendirme yapılabilmesini sağlar. Bu göstergeler, sadece benzer özelliklere sahip varantların karşılaştırılmasında kullanılmalıdır.

  Varantların değerlemesindeki en önemli göstergelerden bir tanesi de, içsel değer üzerinden alınan primdir. Bu göstergenin hesaplanmasındaki kolaylık, yatırıma uygun varantları hızlıca tespit etmeye imkan tanımaktadır. Varantları satın alırken amaç, düşük bir tutarda yatırım yaparak dayanak varlığın fiyatındaki hareketlerden oransal olarak daha büyük bir kazanç sağlamaktır. İçsel değer üzerinden alınan prim, (alım varantlarında) dayanak varlığı doğrudan satın almak yerine varantı kullanmak suretiyle satın almanın ne kadar daha pahalıya mal olacağını göstermektedir.

  Bununla birlikte varant, vadesine olan süre ne kadar uzunsa o kadar değerlidir ve bu zaman faktörü dikkate alınmaksızın hesaplanan veya elde edilen her türlü gösterge eksik olacaktır. Dolayısıyla, varantları daha etkin bir şekilde karşılaştırabilmek için, zaman birimi başına içsel değer üzerinden prim hesaplanır; burada hesaplama genellikle vadeye kadar olan süredeki her bir yıl için yapılır.

  Fakat içsel değer üzerinden alınan yıllık prim değerinin etkinliği dahi varantla ilişkilendirilmemesi sebebiyle sınırlıdır. Örneğin, 0,25 TL’lik bir prim, varantın fiyatının 0,50 TL, 1,00 TL veya 10,00 TL olmasına bağlı olarak farklı şekilde değerlendirilecektir. Bu nedenle, içsel değer üzerinden prim göstergesini kullanarak varantları karşılaştırmanın en iyi yolu primin yüzde cinsinden değerini hesaplamaktır. Bu prim, dayanak varlığı doğrudan satın almak yerine varantı kullanarak satın almanın (yüzde cinsinden) ne kadar daha pahalıya mal olacağını göstermekte ve bu çerçevede varantların karşılaştırılmasında etkin bir kriter olarak kabul edilmektedir.

  Aşağıda, varantların “karlılığını” açıklamak için daha önce kullanılan örnekler esas alınarak hazırlanan içsel değer üzerinden prim yüzdesini gösteren bir örnek yer almaktadır:

  İçsel değer üzerinden prim aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır (daha ayrıntılı bir açıklama için sözlük kısmına bakın):

  Alım varantı: varant fiyatı + kullanım fiyatı – dayanak varlık fiyatı
  Satım varantı: varant fiyatı – kullanım fiyatı + dayanak varlık fiyatı

  Alım varantlarında içsel değer üzerinden prim, varantı kullanarak dayanağa sahip olmanın dayanak varlığı doğrudan satın almaya nazaran ne kadar maliyetli olacağını göstermektedir. Satım varantlarında içsel değer üzerinden prim, dayanak varlığı varantı kullanarak açığa satmanın, dayanak varlığı doğrudan açığa satışa nazaran ne kadar maliyet getireceğini göstermektedir.

  Prim azaldıkça varantın fiyatının da ucuzladığını söylemek çok basit bir yaklaşım olacaktır. Karşılaştırma ancak benzer vade ve içsel değerlere sahip varantlar için mümkündür. Genel olarak, içsel değeri yüksek varantların primleri düşük olurken, içsel değeri düşük olan veya hiç olmayan varantların primleri daha yüksek olmaktadır. Bununla birlikte prim yüzdesi esas alınarak yapılan bir karşılaştırmanın iki temel işlevi bulunmaktadır. Birincisi, yatırımcılara hangi varantların daha cazip olduğuna dair kısa ve net bir görünüm sunmaktadır. İkincisi, yatırımcılar belirli bir dayanağa yatırım yapmaya karar verdiklerinde, benzer vadeye ve kullanım fiyatına sahip varantların primlerinin karşılaştırılmasını ve en uygun fiyatlı varantı seçme imkanını sağlamaktadır.


  Kaldıraç Etkisi

  Tartışmaya açık olmakla birlikte, bilinen en yaygın varant göstergesi kaldıraçtır. Kaldıraç, varantın ne ölçüde dayanak varlığına paralel olarak hareket ettiğini göstermektedir. Cari veya basit kaldıraç, dayanak varlığın fiyatının varantın fiyatına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Kullanım oranı 1 değilse, bu da varantların fiyatlandırılmasında dikkate alınmaktadır.

  Basit kaldıraç, hem dayanak varlığın hem de varantın fiyat hareketlerinin aynı olduğunu varsayımına dayanmaktadır. Fakat bu varsayım her zaman doğru değildir.

  Örneğin, 15,00 TL’den işlem gören bir hisseyi satın alma hakkı veren bir varantı ele alalım. Kullanım fiyatı 20,00 TL, varantın vadesi de iki ay sonra olsun. Varantın fiyatı da 1,00 TL ve basit kaldıraç oranı 15:1 = 15 olsun. Bu orana göre, %10’luk artışla hissenin fiyatının 16,50 TL olması halinde, varantın fiyatı %150 artacak ve 2,50 TL’ye yükselecektir. Bununla birlikte hissenin fiyatı 20,00 TL’lik kullanım fiyatının yine de çok altında olduğu için uygulamada bu varsayım hiçbir zaman gerçekleşmez. Hisse, son geçerlilik tarihine kadar ki iki ay sürede “karda” bölgesine hareket etmezse (yani 20,00 TL’nin üzerine çıkmazsa) varant değersiz olarak vadesini dolduracaktır. Bu nedenle bu oran, sadece yüksek bir içsel değeri olan varantlar için geçerli olacak, bu değere sahip olmayan varantlarda işe yaramayacaktır. Esneklik -aynı zamanda omega olarak da adlandırılmaktadır- kavramının daha sık kullanılmasının sebebi budur (lütfen aşağıdaki paragrafları inceleyiniz).

  Bir başka önemli gösterge, başa baş noktasıdır. Bu gösterge, dayanak varlığın fiyat seviyesinin varant yatırımcısının kara geçmesini sağlayacağı noktayı göstermektedir. 1,00 TL bedelli, 20,00 TL kullanım fiyatlı ve 1’e 1 kullanım oranlı varant örneğine dönersek, yatırımcının kara geçmesi için hisse fiyatının 21,00 TL’yi aşması gerekmektedir.

  Varantlara dair temel veriler statik göstergelerin yanı sıra dinamik göstergelerden de elde edilebilir.

  Dinamik göstergeler, varantın fiyatında dayanak varlığın fiyat, vade veya volatilisindeki değişikliklere göre meydana gelen değişiklikleri yansıtmaktadır. Statik göstergelerin aksine dinamik göstergeler, yatırımcıların belirli bir zamanda varantın gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmelerini mümkün kılar ve genellikle varant değerleme modellerinin kullanımıyla tespit edilir. Bu göstergeler sadece kısa bir süre için geçerlidir ve varantı etkileyen temel faktörlerden biri değiştiğinde tekrar hesaplanmalıdır.

  Delta
  Ana göstergelerden birisi de delta’dır. Delta, adlarını Yunan alfabesindeki harflerden almalarından dolayı “Yunanlılar” olarak bilinen modern değerleme göstergelerinden biridir. Modern varant fiyatlandırma teorisine göre bu gösterge, varantın fiyatının dayanak varlığın fiyat hareketlerine karşı duyarlılığını göstermektedir. Varantın deltası, finansal teoriden alınan varant değerleme modelleri kullanılarak hesaplanır. Alım varantının deltası 0 ile 1 arasında bir değere sahipken, satım varantının deltası -1 ile 0 arasında bir değer taşır. 0,70 değerindeki bir delta, 1’e 10 kullanım oranında, dayanak varlığın fiyatındaki 1,00 TL’lik bir artışın/ düşüşün, varantın fiyatında 0,07 TL’lik bir artışa/ düşüşe yol açacağını gösterir (0,70x1x(1/10)). Delta aynı zamanda, varantın vade tarihinde içsel değerinin olup olmayacağını, yani bir değere sahip olarak sona erip ermeyeceğini anlamak açısından yol gösterici niteliktedir. Bu çerçevede örnekteki varantın bir değere sahip olarak sona erme olasılığı yüzde 70’tir.

  Matematiksel olarak, delta, dayanak varlığın fiyatına ilişkin olarak varant fiyatının birinci türevidir.

  Gama
  Bir diğer önemli gösterge de gama’dır. Gama, deltanın dayanak varlığın fiyatındaki değişikliklere karşı duyarlılığını göstermektedir. Gama ne kadar yüksekse deltanın fiyat hareketleri karşısındaki değişimi o kadar yüksek demektir. 0.02 değerindeki bir gama, dayanak varlığın fiyatının 1 birim artması veya azalması halinde, deltanın 0.02 birim değişeceği anlamına gelmektedir. Başa baş fiyatta işlem gören varantlar, en yüksek gamaya sahiptir. Ayrıca, varantın vadesi yaklaştıkça gama yükselir.

  Matematiksek olarak, gama, dayanak varlığın fiyatına ilişkin olarak deltanın birinci türevi, bu nedenle de dayanak varlığın fiyat hareketlerine ilişkin olarak varantın fiyat trendinin ikinci türevidir.

  Vega
  Vega, dayanak varlığın oynaklığındaki dalgalanmaların varantın fiyatı üzerindeki etkisini göstermektedir. Oynaklığın, belirli bir zaman dilimi içerisinde dayanak varlığın fiyatındaki dalgalanma aralığı olduğunu hatırlayalım. Dayanağın fiyatıyla birlikte vega, varantın değerini etkileyebilecek en önemli faktördür. Bu gösterge, içsel oynaklığın yüzde bir azalması veya artması halinde varantın fiyatının ne ölçüde değişeceğini ölçmektedir. 0,25 değerindeki bir vega, dayanak varlığın oynaklığının yüzde bir değişmesi halinde varantın değerinin, kullanım oranı için ayarlanarak 0,25 artacağını veya düşeceğini göstermektedir. Gamada olduğu gibi, karda varantların vegası en yüksek değerdedir. Gamanin aksine, varantın vadesi yaklaştıkça veganın değeri düşer.

  Matematiksel açıdan, vega, volatiliteye ilişkin olarak varant fiyatının birinci türevidir.

  Teta
  Varantın fiyatının, içsel değerinden ve zamansal değerden oluştuğunu ve vade tarihi yaklaştıkça zamansal değerin daha da hızlı aşındığını ifade etmiştik. Teta, diğer tüm parametrelerle birlikte dayanak varlık fiyatının da vadeye kadar aynı kalacağı varsayılarak, bir zaman biriminde örneğin bir günde veya haftada kaybedilen zamansal değeri ifade eder. Bu gösterge, genellikle yüzde cinsinden ifade edilmektedir. Haftada %1,5’lik bir teta, dayanak varlığın fiyatının değişmediği, yani içsel değerin sabit kaldığı varsayılarak, varantın her hafta yüzde 1,5 değer kaybedeceğini göstermektedir. Teta, varantın karda, başa-baş veya zararda bulunmasıyla yakından ilgilidir. İçsel değeri yüksek bir varant, düşük tetaya sahiptir. Başa-baş varantlar, vade yaklaştıkça zamansal değerini en hızlı şekilde kaybeden varantlardır. Genel olarak, varantın zamansal değeri, vadeden önceki üç ay içerisinde yoğun şekilde aşınmaktadır.

  Yatırımcılar, zamansal değerin vadenin yaklaşmasına bağlı olarak düşeceğinin bilincinde olmalıdır. Varant vadesine yaklaştıkça, artan zamansal değer kaybını telafi etmek ve kar elde edebilmek için gereken fiyat hareketinin daha da büyük olması gerekmektedir.

  Matematiksel açıdan, teta, varant fiyatının zamana ilişkin türevidir.

  Ro
  Ro, faiz oranındaki değişikliklerin varantın değeri üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılan bir göstergedir. Varantların fiyatlandırılmasında spot fiyattan ziyade vadeli fiyat kullanılır. Vadeli fiyat, spot fiyat ile taşıma maliyeti olarak bilinen bir faktörden oluşmaktadır. Bu faktör, varantın kararlaştırılmış olan son geçerlilik tarihine kadar dayanak varlığın finansmanı için yapılan toplam masraf olarak tanımlanabilir. Bu bedeller, esas olarak faiz oranı seviyesinden ve beklenen temettü ödemelerinden etkilenmektedir. 0.50 değerindeki bir ro, -kullanım oranı için ayarlanmış- varant fiyatının, varantın süresine ilişkin piyasa faiz oranın yüzde bir düşmesi veya yükselmesi halinde 0.50 birim değişeceğini göstermektedir. Kısa vadeli faiz oranlarındaki aşırı dalgalanmalar çok nadir olduğu için ro, diğer varantların çoğunda göz ardı edilebilir.

  Matematiksel açıdan, ro varant fiyatının faiz oranına ilişkin türevidir.

  Omega
  Dayanağın fiyatındaki değişiklik yüzdesinin varantın fiyatında sebep olduğu değişikliğin yüzde değerini gösteren esneklik, omega olarak adlandırılmaktadır. Omega, deltanın kaldıraç oranıyla çarpılması sonucunda bulunur. Omega etkin bir gösterge olmakla birlikte, deltanın zaman içinde değişiklik göstermesi, omeganın yatırımcılara sadece anlık bir görünüm sunmasına yol açmaktadır.
  Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

  "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

 2. #2
  GARİBAN ANADOLU ÇOCUĞU

  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar Mesajlar
  155.629
  Ettiği Teşekkür
  172.632
  109.082 mesaja 1.517.511 teşekkür aldı
  Mentioned
  11495 Post(s)
  Tagged
  2 Thread(s)

  Standart

  Sponsorlu bağlantılar

  ?di15JT - Göstergeler

  Aşağıdaki linkten ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. Oluşan sayıya göre hazırlık yapılacaktır

  Hisseanaliz.net Yemekli Mevlüt ve Hatim Programı - 27.08.2016Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTMLHisseAnaliz Hakında

  bu forumun amacı, yıllardır ülkemizi sömüren dış finans kaynaklarına karşı küçük yatırımcıların bilgi düzeylerini daha üst seviyelere çekerek bilgi eksikliklerini gidermek ve yerli yatırımcı profilini ''bilinçli yatırımcı'' profiline ulaştırmaktır.

Bizi Takip Edin

Twitter Facebook youtube Facebook

Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, admin@hisseanaliz.net adresinden veya iletişim bölümünden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 2 gün içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561