Etiketlenen üyelerin listesi

Sayfa 1/2 12 SonSon
8 sonuçtan 1 ile 7 arası
Bünyesindeki piyasaların açık, düzenli ve dürüst çalışmasının sağlanması açısından gözetim faaliyetinin taşıdığı önemin bilincinde olan Borsamız, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri dikkate alarak, düzenleyici otoritemiz Sermaye Piyasası Kurulu ile yakın işbirliği ve koordinasyon içinde gözetim stratejisini ...
 1. #1
  Baştacı Üye

  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar Mesajlar
  19.643
  Ettiği Teşekkür
  1.094
  4.209 mesaja 29.969 teşekkür aldı
  Mentioned
  29 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart Imkb otomatik seans durdurma sistemi

  Bünyesindeki piyasaların açık, düzenli ve dürüst çalışmasının sağlanması açısından gözetim faaliyetinin taşıdığı önemin bilincinde olan Borsamız, ulusal ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri ve teknolojik yenilikleri dikkate alarak, düzenleyici otoritemiz Sermaye Piyasası Kurulu ile yakın işbirliği ve koordinasyon içinde gözetim stratejisini sürekli olarak gözden geçirmektedir. Bu kapsamda, Borsamız tarafından yürütülen gözetim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla 2010 yılı başlarında Borsamız Teftiş ve Gözetim Kurulu Başkanlığı’nca Etkin Gözetim İçin İMKB Eylem Planı hazırlanmış olup, bu planın en önemli bileşeni olan “İMKB Otomatik Seans Durdurma Sistemi” tamamlanarak piyasamızın hizmetine sunulmuştur.
  Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

  "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

 2. #2
  Baştacı Üye

  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar Mesajlar
  19.643
  Ettiği Teşekkür
  1.094
  4.209 mesaja 29.969 teşekkür aldı
  Mentioned
  29 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart ı. Sistemin dayanağı ve amacı

  İMKB Yönetmeliği’nin 25’inci maddesinin (b) bendinde, sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini önleyecek şekilde anormal fiyat ve/veya miktarda alım satım emirlerinin piyasaya intikal etmesi veya diğer unsurların ortaya çıkması halinde bir menkul kıymete ilişkin seansın geçici olarak durdurulabileceği hüküm altına alınmıştır. Yine, İMKB Yönetmeliği ve İMKB Takas ve Saklama Merkezleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Borsa Başkanlığı, menkul kıymetlerin takas yöntemini değiştirme konusunda yetkili kılınmış bulunmaktadır.
  Söz konusu düzenlemelerin temel amacı, İMKB hisse senedi piyasasında anormal hareketlerin ortaya çıkması halinde, yatırımcıların önceden dikkatini çekmek suretiyle tedbirli davranmalarını sağlamak ve piyasada doğru fiyatın oluşmasını temin etmektir. Nitekim bu düzenlemeler çerçevesinde, gerek Borsamız gerekse düzenleyici otorite Sermaye Piyasası Kurulunca hisselerin seans sıralarının geçici olarak işleme kapatılması ya da takasta netleştirmenin kaldırılarak brüt takas uygulamasına geçilmesi şeklinde kimi uygulamalara gidilmiştir. Borsamızca yürütülen gözetim faaliyetleri neticesinde bu şekilde tedbir getiren geçmiş uygulamalar, teknolojinin de imkân vermemesi nedeniyle, önceden ilkeleri belirlenmiş sistem çerçevesinde otomatik olarak değil, günün piyasa koşullarına göre manüel olarak gerçekleştirilmiştir.

  SPK-İMKB Ortak Gözetim Sisteminin devreye alınması sonrasında otomatik durdurmanın
  mümkün hale gelmesi ile birlikte, Borsamızca 2010 yılı boyunca yapılan çalışmalar
  sonucunda, tamamıyla otomatik olarak çalışan hisse bazında seans durdurma
  mekanizması (“circuit breaker”- “devre kırıcı”) geliştirilmiştir. Geliştirilen mekanizma,
  kısaca İMKB Otomatik Seans Durdurma Sistemi olarak adlandırılmıştır. Anılan sistem
  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından da benimsenmiş olup, hisse senetleri piyasasında
  işlem kurallarına yönelik olarak getirilen 23.07.2010 tarihli tedbirler arasında yerini
  almıştır.
  Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

  "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

 3. #3
  Baştacı Üye

  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar Mesajlar
  19.643
  Ettiği Teşekkür
  1.094
  4.209 mesaja 29.969 teşekkür aldı
  Mentioned
  29 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart ıı. Sistemin işleyişi

  İki aşamalı olarak tasarlanan İMKB Otomatik Seans Durdurma Sistemi, özetle; İMKB’de
  işlem gören bir hissenin piyasasında anormal fiyat veya miktar hareketi meydana
  geldiğinde;
   Önce ilgili hissenin seansını geçici olarak durduran ve bu anormalliğin devamı
  halinde de bir süreliğine hissede brüt takas uygulamasına geçen,
   Durdurma ve brüt takas uygulamalarına ilişkin bilgilendirme mesajlarını Kamuyu
  Aydınlatma Platformu (KAP) sisteminde yayımlayan,
  Otomatik bir yapı öngörmektedir. İMKB Otomatik Seans Durdurma Sisteminin işleyişi
  kısaca aşağıda gösterilmiştir:

  56808642139212294940 - Imkb otomatik seans durdurma sistemi Yukleresim.com
  Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

  "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

 4. #4
  Baştacı Üye

  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar Mesajlar
  19.643
  Ettiği Teşekkür
  1.094
  4.209 mesaja 29.969 teşekkür aldı
  Mentioned
  29 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart Birinci Aşama: İlk Durdurma

  Bu aşamada, İMKB Hisse Senetleri Piyasası sistem tarafından gerçek zamanlı olarak izlenerek herhangi bir hisse senedinin piyasasında anormal fiyat veya miktar hareketi meydana geldiğinde, o hissenin seansı sistem tarafından önceden belirlenmiş bir süre için otomatik olarak durdurulacaktır.
  Durdurmaya esas teşkil eden anormal fiyat veya miktar hareketleri, her bir hisse senedinin önceden belirlenmiş bir dönemdeki geçmiş verileri dikkate alınmak suretiyle hesaplanan ortalamalarının, yine önceden belirlenmiş belirli bir katsayıyı aşması şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu hesaplama, seans sırasında her bir işlemin gerçekleşmesi anında otomatik olarak yapılacaktır. Geçmiş fiyat ortalamaları, seanslık değil, 8 farklı zaman aralığında meydana gelen değişimler üzerinden hesaplanacaktır. Başka bir ifade ile durdurma işlemi, ancak 8 farklı zaman aralığının tamamında ve aynı anda anormallik oluşması halinde uygulanacaktır. Anormallik hesabında kullanılan geçmiş veri seti, her yeni seans ile birlikte bir seans ileriye hareket ettirilecek; böylece, sistemin en güncel veriler üzerinden çalışması sağlanacaktır.

  Durdurma süresi parametrik olup, başlangıçta, sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören hisse senetleri için 15 dakika, seansın bitimine 15 dakikadan az süre kalmış ise seansın kalan süresi olarak belirlenmiştir. Tek fiyat yöntemiyle işlem gören hisse senetlerinde ise işlem yapısı nedeniyle seanslık durdurma söz konusu olacaktır.
  Durdurmanın gerçekleşmesi halinde, hisse sırasının anormal fiyat veya miktar hareketi nedeniyle geçici olarak durdurulduğu bilgisi ile işlemlerin ne zaman yeniden başlayacağı hususu sistem tarafından otomatik bir şekilde ve durdurma ile eşanlı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulacaktır.
  Durdurma süresi geçtikten sonra hissedeki işlemler yine otomatik olarak başlatılacaktır.
  Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

  "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

 5. #5
  Baştacı Üye

  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar Mesajlar
  19.643
  Ettiği Teşekkür
  1.094
  4.209 mesaja 29.969 teşekkür aldı
  Mentioned
  29 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart İkinci Aşama: İkinci Durdurma ve Brüt Takas Uygulamasına Geçme

  Birinci durdurma sonrasında seans yeniden açıldıktan sonra hissedeki işlemler belli bir süre takip edilerek durdurmaya esas teşkil eden anormalliğin devam edip etmediği kontrol edilecektir. Daha önce yapılan durdurmanın etkisiz kalması, başka bir deyişle durdurmaya esas teşkil eden anormalliğin devam etmesi ve önceden belirlenen diğer şartların oluşması halinde, seans yine sistem tarafından gün sonuna kadar durdurulacak ve yeni bir tedbir olarak, ertesi gün işlemlerinden başlamak üzere brüt takas uygulamasına geçilecektir.
  Brüt takas uygulama süresi de parametrik olup, başlangıçta, tüm hisseler için 15 gün olarak uygulanacaktır.
  Bu aşamada da, ilgili hissede sistem tarafından brüt takas uygulamasına geçildiği ve brüt takas süresinin ne kadar uygulanacağı bilgisi ikinci durdurma ile eş anlı olarak kamuoyuna KAP aracılığıyla otomatik bir şekilde duyurulacaktır.
  Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

  "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

 6. #6
  Baştacı Üye

  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar Mesajlar
  19.643
  Ettiği Teşekkür
  1.094
  4.209 mesaja 29.969 teşekkür aldı
  Mentioned
  29 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart ııı. Sistemin öne çıkan özellikleri

  Yukarıda işleyişi kısaca açıklanan İMKB Otomatik Seans Durdurma Sisteminin temel özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
   Sistem, tümüyle otomatiktir. Borsamızın Gözetim Sistemi, İşlem Sistemi ve KAP Sistemi elektronik ortamda birbirleriyle iletişim halinde; her bir hisse için anormal fiyat ve miktar hesaplaması, seansı durdurma, durdurmalara ve brüt takas uygulamasına ilişkin olarak kamuoyuna duyuru yapılması gibi işlemlerin tamamını birkaç saniye gibi kısa bir süre içerisinde otomatik olarak gerçekleştirecektir.
   Sistem, objektif ve adildir. Borsamızda işlem gören tüm hisse senetleri için aynı sistem ve aynı kurallar uygulanacaktır.
   Sistem, her hisse için sürekli olarak güncellenen geçmiş verileri dikkate almaktadır. Böylece, bir yandan tüm hisseler için aynı kurallar uygulanırken, diğer yandan da her hisse de kendi hareket kalıbı içinde değerlendirilmiş olmaktadır.
   Sistem, etkin ve proaktif bir yaklaşım getirmektedir. Böylelikle, anormal nitelikteki piyasa bozucu fiillere anında müdahale etme ve yatırımcıları bu tür fillere karşı anında uyarma imkânı ortaya çıkmaktadır. Durdurma ile eş zamanlı olarak kamuya açıklama yapıldığından, bilgilendirmenin gecikmeli yapılmasından kaynaklanabilecek olası sorunlar da engellenmiş olmaktadır.
   Sistem, esnek bir yapıda tasarlanmıştır. Günün piyasa koşullarına uygun uyarlamalar yapmak ve gerektiğinde parametreleri değiştirmek oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.
  Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

  "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

 7. #7
  Baştacı Üye

  Üyelik Tarihi Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar Mesajlar
  19.643
  Ettiği Teşekkür
  1.094
  4.209 mesaja 29.969 teşekkür aldı
  Mentioned
  29 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Standart ıv. Sistemin yürürlüğü

  Sponsorlu bağlantılar

  İMKB Otomatik Seans Durdurma Sistemi, 10 Ocak 2011 tarihinde devreye alınacaktır. Borsamız, piyasa koşullarına göre sistemde ve parametrelerde gerekli olan değişiklikleri her zaman yapmaya yetkilidir.
  Bir Sistemin Nasıl Çalıştığını bilmiyorsan, o sisteme zarar veremezsin

  "Poker masasında ilk yarım saatte yolunacak enayinin kim olduğunu anlayamazsanız, o enayi sizsiniz demektir."

Sayfa 1/2 12 SonSon

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
RSS RSS 2.0 XML MAP HTMLHisseAnaliz Hakında

  bu forumun amacı, yıllardır ülkemizi sömüren dış finans kaynaklarına karşı küçük yatırımcıların bilgi düzeylerini daha üst seviyelere çekerek bilgi eksikliklerini gidermek ve yerli yatırımcı profilini ''bilinçli yatırımcı'' profiline ulaştırmaktır.

Bizi Takip Edin

Twitter Facebook youtube Facebook

Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, admin@hisseanaliz.net adresinden veya iletişim bölümünden bize ulaşabilirler. Bizle iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 2 gün içerisinde gerekli işlemler yapılacaktır.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561